تهیه و تنظیم قراردادهای بین المللی(دکتر متولی)

بیمه بازرسی
August 11, 2020
مدیریت زمان(استاد میرجمالی)
October 11, 2020

تهیه و تنظیم قراردادهای بین المللی(دکتر متولی)

  • Version
  • Download 0
  • File Size 220 MB
  • File Count 12
  • Create Date September 6, 2020
  • Last Updated October 11, 2020

Attached Files

دسترسی دانلود فایلها فقط برای اعضای سایت می باشد
File
فیلم جلسه دوازدهم
فیلم جلسه یازدهم
فیلم جلسه دهم
فیلم جلسه نهم
فیلم جلسه هشتم
فیلم جلسه هفتم
فیلم جلسه ششم
فیلم جلسه پنجم
فیلم جلسه چهارم
فیلم جلسه سوم
فیلم جلسه دوم
فیلم جلسه اول

Comments are closed.